Thông tư 39/2011/TT-NHNN kiểm toán độc lập tổ chức tín dụng

Thông tư 39/2011/TT-NHNN ban hành ngày 15/12/2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định về kiểm toán độc lập đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Ngày hiệu lực: 01/01/2012

Xem & Download: Thông tư 39/2011/TT-NHNN kiểm toán độc lập tổ chức tín dụng

Phạm vi điều chỉnh

Thông tư 39/2011/TT-NHNN quy định về kiểm toán độc lập đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan Tra cứu & Download
1 Luật Các tổ chức tín dụng của Quốc hội, số 47/2010/QH12 01/01/2011 Được hướng dẫn Tải biểu mẫu
2 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam của Quốc hội, số 46/2010/QH12 01/01/2011 Được hướng dẫn Tải biểu mẫu
2 Quyết định 121/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế về kiểm toán độc lập đối với các tổ chức tín dụng 05/03/2005 Hết hiệu lực Tải biểu mẫu

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.