Thông tư 44/2011/TT-NHNN kiểm soát nội bộ tổ chức tín dụng

Thông tư 44/2011/TT-NHNN ban hành ngày 29/12/2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt nam về việc quy định hệ thống kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Ngày hiệu lực: 12/02/2012

Xem & Download: Thông tư 44/2011/TT-NHNN kiểm soát nội bộ tổ chức tín dụng

Phạm vi điều chỉnh

Thông tư 44/2011/TT-NHNN quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan Tra cứu & Download
1 Luật Các tổ chức tín dụng của Quốc hội, số 47/2010/QH12 01/01/2011 Được hướng dẫn Tải biểu mẫu
2 Quyết định 36/2006/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế kiểm tra, kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng. 23/08/2006 Hết hiệu lực Tải biểu mẫu
2 Quyết định 37/2006/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ của tổ chức tín dụng. 23/08/2006 Hết hiệu lực Tải biểu mẫu

 

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.