Thông tư 44/2015/TT-BTC về thuế nhập khẩu mặt hàng ASEAN Hàn Quốc

Thông tư 44/2015/TT-BTC ban hành ngày 30/03/2015 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ban hành ngày 30/03/2015 sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ASEAN Hàn Quốc giai đoạn 2015-2018

Ngày hiệu lực: 30/03/2015

Xem & Download: Thông tư 44/2015/TT-BTC về thuế nhập khẩu mặt hàng ASEAN Hàn Quốc

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan
1 Thông tư 167/2014/TT-BTC về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN – Hàn Quốc giai đoạn 2015-2018 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 01/01/2015 Bị sửa đổi bổ sung

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.