Thông tư 45/2013/TT-BTC hướng dẫn tài sản cố định

Thông tư 45/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 25/04/2013 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định do bộ trưởng bộ tài chính ban hành

Ngày hiệu lực: 10/06/2013

Xem & Download: Thông tư 45/2013/TT-BTC hướng dẫn tài sản cố định

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan Tra cứu & Download
1 Thông tư 203/2009/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định do Bộ Tài chính ban hành 01/01/2010 Hết hiệu lực Tải biểu mẫu
2 Thông tư 123/2012/TT-BTC hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 14/2008/QH12, Nghị định 124/2008/NĐ-CP, 122/2011/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành 10/09/2012 Hết hiệu lực Tải biểu mẫu
3 Quyết định 272/QĐ-BTC năm 2014 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành hoặc liên tịch với các Bộ, ngành ban hành hết hiệu lực 11/02/2014 Còn hiệu lực Tải biểu mẫu

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.