Thông tư 51/2016/TT-BTC về thuế suất thuế nhập khẩu sắt hoặc thép

Thông tư 51/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 18/03/2016 sửa đổi danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với mặt hàng sắt hoặc thép để sản xuất tanh lốp xe thuộc chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi kèm theo Thông tư 182/2015/TT-BTC

Ngày hiệu lực: 02/05/2016

Xem & Download: Thông tư 51/2016/TT-BTC về thuế suất thuế nhập khẩu sắt hoặc thép

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan
1 Thông tư 182/2015/TT-BTC về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 01/01/2016 Bị sửa đổi bổ sung

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.