Thông tư 56/2015/TT-BTC cập nhật kiến thức cho kiểm toán viên

Thông tư 56/2015/TT-BTC ban hành ngày 23/04/2015 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 150/2012/TT-BTC ngày 12/09/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kiểm toán viên đăng ký hành nghề kiểm toán

Ngày hiệu lực: 08/06/2015

Xem & Download: Thông tư 56/2015/TT-BTC cập nhật kiến thức cho kiểm toán viên

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan Tra cứu & Download
1 Thông tư 150/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kiểm toán viên đăng ký hành nghề kiểm toán 01/01/2013 Bị sửa đổi Tải biểu mẫu

 

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.