Thông tư 59/2007/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 149

Thông tư 59/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 14/06/2007 hướng dẫn thi hành thuế xuất nhập khẩu, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Ngày hiệu lực: 14/07/2007

Xem & Download: Thông tư 59/2007/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 149

 

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan
1 Nghị định 85/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế 01/07/2007 Được hướng dẫn
2 Công văn 17685/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc thực hiện Luật quản lý thuế 28/12/2007 Hướng dẫn
3 Thông tư 113/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 01/01/2006 Hết hiệu lực
4 Thông tư 79/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu 04/06/2009 Thay thế

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.