Thông tư 60/2012/TT-BTC về thuế nhà thầu áp dụng với người nước ngoài

Thông tư 60/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 12/04/2012 hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam

Ngày hiệu lực: 27/05/2012

Xem & Download: Thông tư 60/2012/TT-BTC về thuế nhà thầu áp dụng với người nước ngoài

Phạm vi điều chỉnh:

Mời bạn Download tài liệu Thông tư 60/2012/TT-BTC thuế nhà thầu để nắm rõ được phạm vi điều chỉnh

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan
1 Thông tư 134/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam  01/01/2009  Hết hiệu lực
2 Thông tư 197/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc bổ sung Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức%2

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.