Thông tư 78/2013/TT-BTC thu phí cấp giấy hành nghề kiểm toán

Thông tư 78/2013/TT-BTC ban hành ngày 07/06/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán và lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán

Ngày hiệu lực: 22/07/2013

Xem & Download: Thông tư 78/2013/TT-BTC thu phí cấp giấy hành nghề kiểm toán

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

Thông tư 78/2013/TT-BTC hiện chưa có văn bản liên quan, chúng tôi sẽ cập nhật sớm khi có thay đổi

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.