Thông tư 80/2014/TT-BTC sửa 111/2012/TT-BTC về hạn ngạch thuế quan

Thông tư 80/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 23/06/2014 sửa đổi Thông tư 111/2012/TT-BTC về Danh mục hàng hoá và thuế suất thuế nhập khẩu để áp dụng hạn ngạch thuế quan

Ngày hiệu lực: 07/08/2014

Xem & Download: Thông tư 80/2014/TT-BTC sửa 111/2012/TT-BTC về hạn ngạch thuế quan 

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan
1 Thông tư 111/2012/TT-BTC về Danh mục hàng hoá và thuế suất thuế nhập khẩu để áp dụng hạn ngạch thuế quan do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 18/08/2012 Bị thay thế

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.