Thông tư 86/2013/TT-BTC quy định lĩnh vực QLNN về hải quan

Thông tư 86/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 27/06/2013 quy định về việc áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan đối với doanh nghiệp đủ điều kiện

Ngày hiệu lực: 11/08/2013

Xem & Download: Thông tư 86/2013/TT-BTC quy định lĩnh vực QLNN về hải quan

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan
1 Thông tư 133/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 15 và các mẫu ban hành kèm theo Thông tư 86/2013/TT-BTC ngày 27/06/2013 quy định về việc áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về hải quan đối với doanh nghiệp đủ điều kiện 24/09/2013 Sửa đổi
1 Quyết định 3949/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình thẩm định, công nhận, đánh giá lại, gia hạn, tạm đình chỉ, đình chỉ và quản lý doanh nghiệp ưu tiên 27/11/2013 Hướng dẫn
1 Thông tư 63/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về việc áp dụng thí điểm chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan đối với doanh nghiệp đủ điều kiện 27/06/2011 Hết hiệu lực
1 Thông tư 105/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 63/2011/TT-BTC ngày 13/05/2011 của Bộ Tài chính quy định áp dụng thí điểm chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan đối với doanh nghiệp đủ điều kiện 12/07/2011 Hết hiệu lực

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.