Thông tư 94/2012/TT-BTC biểu thuế XNK ưu đãi nhóm 2710

Thông tư 94/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 08/06/2012 hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Ngày hiệu lực: 08/06/2012

 

Xem & Download: Thông tư 94/2012/TT-BTC biểu thuế XNK ưu đãi nhóm 2710

 

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan
1 Thông tư 84/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 24/05/2012 Hết hiệu lực
2 Thông tư 103/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 22/06/2012 Thay thế

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.