Thông tư 96/2002/TT-BTC hướng dẫn điều chỉnh mức thuế môn bài

Thông tư 96/2002/TT-BTC ban hành ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức thuế môn bài

Ngày hiệu lực: 01/01/2003

Xem & Download: Thông tư 96/2002/TT-BTC hướng dẫn điều chỉnh mức thuế môn bài

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan Tra cứu & Download
 1 Thông tư 113/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh mức thuế môn bài 01/01/2003 Sửa đổi Tải biểu mẫu
2 Thông tư 42/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002 của Chính phủ về điều chỉnh mức thuế môn bài 01/04/2003 Sửa đổi Tải biểu mẫu

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.