Thông tư 96/2010/TT-BTC xử lý tài liệu kế toán bị mất

Thông tư số 96/2010/TT-BTC ngày 05/07/2010 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn phục hồi, xử lý tài liệu kế toán bị mất hoặc bị huỷ hoại do các nguyên nhân khách quan

 Số hiệu 96/2010/TT-BTC  Loại văn bản Thông tư
 Ngày ban hành 05/07/2010  Nơi ban hành Bộ tài chính
 Ngày hiệu lực 25/07/2010  Tình trạng Còn hiệu lực
 Xem & Download Thông tư 96/2010/TT-BTC xử lý tài liệu kế toán bị mất
 Phạm vi điều chỉnh
Thông tư 96/2010/TT-BTC quy định cụ thể quy trình, cách thức và phương pháp phục hồi, xử lý các tài liệu kế toán bị mất hoặc bị huỷ hoại do các nguyên nhân khách quan tại các đơn vị kế toán thuộc các ngành, các lĩnh vực, các thành phần kinh tế.

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.