Thông tư 13/2005/TTLT-BTC-BLĐTBXH tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, xếp lương

Thông tư liên tịch 13/2005/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 07/02/2005 do Bộ Tài chính và Bộ Lao động và Thương binh xã hội ban hành về tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, xếp lương với kế toán trưởng và phụ trách kế toán


Ngày hiệu lực: 14/03/2005


Xem & Download: Thông tư liên tịch của bộ tài chính – bộ lao động – thương binh và xã hội số 13/2005/ttlt-btc-blđtbxh ngày 07 tháng 02 năm 2005


Phạm vi điều chỉnh: Nghị định 13/2005/TTLT-BTC-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng về người nộp thuế, đối tượng không chịu thuế, giá tính thuế, thuế suất, phương pháp tính thuế, khấu trừ thuế, hoàn thuế và nơi nộp thuế.


VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan
1 Nghị định 129/2004/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh 30/06/2004 Được hướng dẫn
2 Thông tư liên tịch 64-TT/LB năm 1990 về việc bổ nhiệm và xếp lương kế toán trưởng, phó kế toán trưởng các xí nghiệp Quốc doanh do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Bộ Tài chính ban hành 12/12/1990 Bị thay thế

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.