Thuế suất thuế nhập khẩu được hướng dẫn tại Thông tư 216/2015/TT-BTC

Thông tư 216/2015/TT-BTC ban hành ngày 31/12/2015 do Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế suất thuế nhập khẩu để thực hiện Hiệp định thương mại song phương giữa Việt Nam – Lào

Ngày hiệu lực: 14/02/2016

Xem & Download: Thuế suất thuế nhập khẩu được hướng dẫn tại Thông tư 216/2015/TT-BTC

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan
1
Thông tư 36/2012/TT-BTC hướng dẫn về thuế nhập khẩu đối với mặt hàng được áp dụng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu Việt – Lào do Bộ Tài chính ban hành
25/03/2015 Bị thay thế

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.