Văn bản 02/VBHN-BTC về chuyển doanh nghiệp thành công ty cổ phần

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 12/01/2016 hợp nhất Nghị định về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

Ngày hợp nhất: 12/01/2016

Xem & Download: Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC về quản lý, kiểm soát chi ngân sách

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

 

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan
1 Nghị định 116/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 59/2011/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần 11/11/2015 Được hợp nhất
2 Nghị định 189/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 59/2011/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần 15/01/2014 Được hợp nhất
3 Nghị định 59/2011/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần 05/09/2011 Được hợp nhất

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.