Văn bản 04/VBHN-BTC hướng dẫn Luật Quản lý tài sản nhà nước

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTC ngày 26/02/2016 do Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

Ngày hợp nhất: 26/02/2016

Xem & Download: Văn bản 04/VBHN-BTC hướng dẫn Luật Quản lý tài sản nhà nước

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

 

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan
1 Nghị định 04/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 52/2009/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước 20/02/2016 Được hợp nhất
2 Nghị định 52/2009/NĐ-CP Hướng dẫn Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước 20/07/2009 Được hợp nhất

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.