Văn bản 10/VBHN-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế tài nguyên

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BTC của Bộ Tài chính ban hành 26/05/2015 năm 2016 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Thuế tài nguyên

Ngày hợp nhất: 26/05/2015

Xem & Download: Văn bản 10/VBHN-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế tài nguyên

Phạm vi điều chỉnh: Nghị định 10/VBHN-BTC quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều 2, Điều 5, Điều 6, Điều 7 và Điều 9 của Luật Thuế tài nguyên.

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

 

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan
1 Nghị định 12/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế 01/01/2015 Được hợp nhất
2 Nghị định 50/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế tài nguyên 2009 01/07/2010 Được hợp nhất

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.