Văn bản 11/VBHN-BTC về Nghị định hướng dẫn luật quản lý thuế

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BTC do Bộ Tài chính ban hành 26/05/2015 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật quản lý thuế và Luật quản lý thuế sửa đổi

Ngày hợp nhất: 26/05/2015

Xem & Download: Văn bản 11/VBHN-BTC về Nghị định hướng dẫn quản lý thuế

Phạm vi điều chỉnh: Nghị định 11/VBHN-BTC quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lư thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lư thuế, áp dụng đối với việc quản lư các loại thuế; phí, lệ phí; tiền thuê đất, thuê mặt nước; tiền sử dụng đất; thu từ khai thác tài nguyên khoáng sản và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lư thuế quản lư thu theo quy định của pháp luật.

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan
1 Nghị định 12/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế 01/01/2015 Được hợp nhất
2 Nghị định 08/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan 15/03/2015 Được hợp nhất
3 Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định quy định về thuế 15/11/2014 Được hợp nhất
4 Nghị định 83/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật quản lý thuế và Luật quản lý thuế sửa đổi 15/09/2013 Được hợp nhất

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.