Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC hướng dẫn Luật Thuế xuất nhập khẩu

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 26/05/2015 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Ngày hợp nhất: 26/05/2015

Xem & Download: Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC hướng dẫn Luật Thuế xuất nhập khẩu

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

 

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan
1 Nghị định 12/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế 01/01/2015 Được hợp nhất
2 Nghị định 87/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 01/10/2010 Được hợp nhất

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.