Xử lý hóa đơn chưa thông báo phát hành đã sử dụng

Căn cứ pháp lý

 • Thông tư 37/2017/TT-BTC
 • Thông tư 39/2014/TT-BTC
 • Thông tư 10/2014/TT-BTC

Về hành vi sử dụng hóa đơn khi chưa lập thông báo phát hành:

Theo quy định tại thông tư 39/2014/TT-BTC sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 37/2017/TT-BTC thì Doanh nghiệp phải gửi thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là 02 ngày trước khi bắt đầu sử dụng. Những hóa đơn chưa được thông báo phát hành là những hóa đơn chưa có giá trị sử dụng và việc sử dụng những hóa đơn này là hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.

Về cách xử lý hóa đơn:

 1. Doanh nghiệp làm công văn gửi cho cơ quan thuế và chịu nộp các khoản phạt theo quy định tại Điều 10 Thông tư 10/2014/TT-BTC
 2. Thực hiện thủ tục phát hành hóa đơn theo quy định của pháp luật
 3. Sau khi đã nộp phạt và thực hiện thủ tục phát hành theo quy định, hóa đơn đã gửi cho bên mua vẫn được chấp nhận để tiếp tục kê khai, khấu trừ thuế và tính vào chi phí như quy định đối với cả bên bán lẫn bên mua.

Trong đó:
Thứ nhất, Mức xử phạt đối với hành vi không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng được chia làm 03 trường hợp như sau:

 • Nếu các hóa đơn gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh đã được kê khai, nộp thuế theo quy định: Phạt tiền 6.000.000 đồng
 • Nếu các hóa đơn gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhưng chưa đến kỳ khai thuế: Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng
  Trong trường hợp này người bán còn phải làm cam kết sẽ kê khai, nộp thuế đối với các hóa đơn đã lập.
 • Nếu các hóa đơn gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhưng không được kê khai, nộp thuế: Phạt tiền từ 20.000.000 – 50.000.000 đồng

Lưu ý:

 • Bên bán cần lưu lại Quyết định xử phạt vi phạm hành chính và Giấy nộp tiền phạt để chứng minh bên bán chấp hành vấn đề chịu phạt vi phạm hành chính và dùng cho việc kê khai, khấu trừ thuế sau này.
 • Tương tự đối với bên mua, cần xin bản photo Giấy nộp tiền phạt của bên bán để lưu giữ và giải trình với cơ quan thuế, tránh trường hợp bị xử phạt về hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp và hành vi xuất khống hóa đơn đầu ra (do đầu vào không hợp pháp).
Xử lý hóa đơn chưa thông báo phát hành đã sử dụng

Xử lý hóa đơn chưa thông báo phát hành đã sử dụng

Thứ hai, Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn được thực hiện theo quy định tại Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn.

Hồ sơ đối thông báo phát hành gồm:

 1. Thông báo phát hành hóa đơn mẫu TB01/AC
 2. 01 bộ hóa đơn mẫu

Chú ý:

Sau 02 ngày kể từ ngày nộp thông báo phát hành hóa đơn, cần phải kiểm tra xem hóa đơn đã được sử dụng hay chưa. Nếu chưa thấy kết quả thì phải liện hệ với chi cục thuế để kiểm tra lại.

Ngoài ra cần lưu ý thêm:

Nếu Doanh nghiệp Lập Thông báo phát hành không đầy đủ nội dung hoặc Không niêm yết Thông báo phát hành hóa đơn thì sẽ bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng. Trường hợp có tình tiết giảm nhẹ thì phạt tiền ở mức tối thiểu là 2.000.000 đồng.

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.